Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos
1.1. Internetinė svetainė limpalipdukai.lt (toliau „Svetainė“) ir šios prekių pirkimo –pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) įtvirtina Pirkėjų, besinaudojančių Svetaine ir teikiamomis paslaugomis, privatumo užtikrinimą bei asmeninių duomenų neperdavimą trečiosioms šalims.
1.2. Taisyklės – abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises, abiejų šalių atsakomybes, prekių ar paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, įtvirtinantis užsakymo pristatymo ir grąžinimo tvarką.
1.3. Naudodamasis svetaine Lankytojas įsipareigoja paisyti Taisyklėse numatytų reikalavimų. Priešingu atveju, teisė bet kokiu būdu ar forma naudotis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojui nesuteikiama.
1.4. Pardavėjui išlieka teisė bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Pakeistos ar papildytos Taisyklės įsigalioja tik tai paskelbus Svetainėje.
1.5. Svetaine naudotis ir užsisakyti produkciją elektroninėje parduotuvėje limpalipdukai.lt turi teisę:
1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumo nėra apribojęs teismas;
1.5.2. juridiniai asmenys;
1.5.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Reikalingi asmens duomenys
2.1. Pirkėjui suteikiama teisė Svetainėje įsigyti prekes tik pateikus Pardavėjui reikalingus asmeninius duomenis (toliau „Duomenys“): vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Jeigu Pirkėjas pageidauja sąskaitos-faktūros ar užsakymo pristatymo į namus, savo noru Paslaugos teikėjui jis gali pateikti savo asmens kodą bei nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Pirkėjo asmeniniai duomenys laikomi konfidencialiais nuo to momento, kai jis sutinka su Taisyklėse pateikiamomis Svetainės naudojimosi ir pirkimo sąlygomis.
3.2. Surinkti Duomenys naudojami tik Pirkėjo asmens tapatybės nustatymo ir kontaktinių duomenų tikslais;
3.3. Pardavėjas pasilieka teisę saugoti komunikaciją su Pirkėju įrodančius įrašus ar su tuo susijusią kitą informaciją.
3.4. Surinkti asmens duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai apibrėžia konkretūs Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.
3.5. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. hyperlink) į kitas interneto svetaines. Kai kurios jų gali kaupti Lankytojo asmeninę informaciją reklaminiais tikslais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių taikomas privatumo politikos nuostatas dėl tokio pobūdžio informacijos rinkimo.
4. Informacijos apie lankytoją naudojimas
4.1. Svetainė pasilieka teisę naudotis Lankytojo pateikta asmenine informacija susisiekimo dėl užsakymo, prekių pristatymo, žaidimų ir konkursų tikslais, siekiant informuoti asmenį apie laimėjimą.
5. Sutarties įsigaliojimo momentas
5.1. Pirkėjo išsirinktos prekės įsidėjimas į internetinės svetainės „limpalipdukai.lt“ prekių krepšelį ir vėliau sutikimas už tai sumokėti paspaudus nuorodą „Apmokėti“ laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo momentu.
5.2. Svetainė saugo kiekvieną tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį.
6. Pirkėjo teisės
6.1. Pirkėjui suteikiama teisė įsigyti norimas prekes internetinėje svetainėje pagal Pardavėjo sudarytas ir šioje sutartyje nurodytas taisykles.
6.2. Pirkėjui paliekama teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta su Svetaine. Atsisakymas laikomas priimtu, kai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos apie tai pranešama raštu (elektroniniu paštu, nurodant jo norimą grąžinti prekę).
6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui tik tuo atveju, jei prekės išvaizda nepasikeitusi, ji nesugadinta ar nebuvo prieš tai naudota.
7. Pirkėjo įsipareigojimai
7.1. Pirkėjas privalo laiku šių Taisyklių numatyta tvarka sumokėti už pageidaujamas prekes.
7.2. Pirkėjas sutinka su Svetainės naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis, įsipareigoja nepažeisti Lietuvos Respublikos numatytų teisės aktų.
8. Pardavėjo teisės
8.1. Pastebėjęs piktybinius Pirkėjo veiksmus ir tyčinį kenkimą Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę nepriimti jo užsakymo.
8.2. Pardavėjas pasilieka teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui stabdyti Svetainės veiklą, jeigu tam turimas pagrįstas pagrindas.
8.3. Pirkėjui delsiant sumokėti už prekes, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, jeigu iš Kliento pinigų negauna per 5 darbo dienas nuo užsakymo pradžios.
9. Pardavėjo įsipareigojimai
9.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas Lankytojams naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
9.2. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo asmens informacijos konfidencialumą.
9.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatyti Klientui patogiausiu būdu ne ilgiau nei per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.
9.4. Pardavėjas, neturėdamas galimybės pasiūlyti Pirkėjui jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašesnį ir Kliento lūkesčius atitinkantį gaminį. Pirkėjui nesutikus su šiuo Pardavėjo siūlymu, pinigai per 5 darbo dienas grąžinami Klientui.
10. Kainos, apmokėjimo terminai ir tvarka
10.1. Svetainėje ir užsakyme prekių kainos nurodytos eurais.
10.2. Pirkėjas gali už užsakytas prekes atsiskaityti vienu iš šių būdų:
10.2.1. Grynaisiais – prekių atsiėmimo ar pristatymo metu. Apmokėjimas grynaisiais pinigais vykdomas priėmimo arba pristatymo metu iš anksto susitarus su Pardavėju vietą ir laiką arba sumokant grynaisiais kurjerui prekių perdavimo momentu.
10.2.2. Elektronine bankininkyste – apmokėti už prekes Pirkėjas gali iš anksto, atlikdamas apmokėjimą elektroninės bankininkystės sistemoje į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
10.2.3. „PayPal“ ir „Revolut“ mokėjimų internetu platformose, pervedant pinigus per mokėjimų sistemą arba naudojantis mobiliąja programėle išmaniajame telefone.
10.3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes jam patogiu būdu turi nedelsiant. Priešingu atveju, Pardavėjui negavus pranešimo apie gautą apmokėjimą užsakymas nepradedamas ruošti pristatymui.
11. Prekių pristatymas
11.1. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka nurodyti prekių pristatymo vietą.
11.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats. Priešingu atveju pristatymas vykdomas naudojamtis Lietuvos pašto siuntų, LP Express, Omviva, DPD paštomatų paslaugomis ar tarpininkaujant logistikos įmonei ,,DPD“ (pristato kurjeris).
11.3. Užsakymą Pirkėjui perduoda pats Pardavėjas arba įgaliotas atstovas.
11.4. Prekės pristatomos per Pardavėjo nurodytą terminą. Neturint tam tikros rūšies produkcijos arba gaminant prekes pagal individualius užsakymus, Pirkėjas informuojamas apie ilgesnį užsakymo gamybos ir pristatymo laikotarpį. Nenumatytais ir nuo Pardavėjo nepriklausančiais vėlavimo atvejais, Pirkėjas apie tai sužino tiesiogiai iš Pardavėjo (Pardavėjas pasilieka teisę naudotis Užsakovo asmeniniais duomenimis, kad susisiektų su juo ir informuotų apie ilgesnį užsakymo pristatymą).
11.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokius prekių pristatymo terminų pažeidimus, jeigu tokia situacija susidaro dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
11.6. Pirkėjas, gavęs prekes, turi iš karto Pardavėjo ar jo įgalioto asmens akivaizdoje patikrinti produkcijos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje arba sumokėjus pinigus grynais ar bankiniu pavedimu laikoma, kad užsakymas yra pristatytas Klientui tinkamos būklės. Jeigu pakuotė yra sugadinta ir dėl to nepataisomai pasikeitusi prekės būklė, tai turi būti pažymima atitinkamoje sąskaitos faktūros vietoje arba kitaip perdavimo metu pranešant Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui nesutinkant pažymėti prekių pažeidimo, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl pakuotės ar lipdukų sugadinimo (suglamžymo, sušlapimo ar kitų išorinių pažeidimų).
12. Prekių kokybės garantija
12.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekės išvaizdos internetinėje svetainėje ir realybės vaizdo (spalvos, dydžio, formos) neatitikimą dėl Pirkėjo naudojamų technikos priemonių ypatybių.
12.2. Apie konkrečius kokybės ir laikymo terminus Pardavėjas informuoja prekių aprašymuose.
13. Prekių grąžinimas ir keitimas naujomis
13.1. Dėl Pardavėjo kaltės sugadintos, aprašyme nurodytos kokybės neatitinkančios prekės keičiamos naujomis. Užsakymas gali būti grąžintas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.
13.2. Pirkėjas dėl svarių priežasčių ir šiose Taisyklėse nurodytais atvejais gali grąžinti prekę, iš anksto apie tai informuodamas Pardavėją ir kartu su pageidaujama grąžinti (arba pakeisti) preke pateikdamas laisva forma pasirašytą grąžinimo veiksmą patvirtinantį dokumentą.
13.3. Pardavėjas sutinka pakeisti arba priimti grąžinamas prekes per 7 darbo dienas nuo to momento, kai gauna Pirkėjui netikusį užsakymą.
13.4. Pardavėjas sutinka pakeisti arba priimti grąžinamą prekę, tik jei Pirkėjas laikosi šių sąlygų:
13.4.1. Prekė yra originalioje pakuotėje;
13.4.2. Prekė yra nesugadinta, nė karto nenaudota;
13.4.3. Prekė išsaugojusi prekinę išvaizdą (nenuplėšta apsauginė plėvelė, prekė nesuglamžyta ar kitaip nepažeista);
13.4.4. Prekė pateikiama kartu su įsigijimą įrodančiu dokumentu (jei jis buvo išduotas) arba kitais įsigijimą pagrindžiančiais įrodymais (pavyzdžiui, susirašinėjimu dėl prekės užsakymo ar pristatymo „Facebook“). Taip pat reikalingas 13.2 Taisyklių punkte nurodytas grąžinimo dokumentas.
13.5. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei jos neatitinka nurodytų reikalavimų.
13.6. Jeigu prekė neatitinka Taisyklėse nurodytų grąžinimo sąlygų, prekės yra sugadintos dėl Pirkėjo kaltės, jam tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai Pirkėjui pristatoma ne ta ar kokybės neatitinkanti prekė, Pardavėjas padengia siuntimo išlaidas. Kartu numatomi atvejai, kai Pardavėjas, neturėdamas analogiškos Pirkėjo pageidaujamos prekės, sutinka grąžinti Užsakovui pinigus arba suderinęs su Klientu perduoda jam panašiausią produkciją.
13.7. Pardavėjui prekės grąžinamos ir/arba keičiamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
14. Atsakomybė
14.1. Pirkėjas, atlikdamas pirkimo aktą ir vesdamas užsakymui reikalingus asmens duomenis, prisiima visą atsakomybę dėl jų teisingumo.
14.2. Pardavėjas neprisiima nuostolių atlyginimo atsakomybės tada, kai Pirkėjas atsisako susipažinti su Taisyklėmis.
14.3. Pardavėjas neatsako už Svetainėje nurodytų kitų įmonių, organizacijų ar asmenų tinklalapiuose pateikiamą informaciją.
14.4. Žalos atlyginimo atsakomybė vykdoma Taisyklėse nurodyta tvarka.
15. Pardavėjo rinkodaros priemonės
15.1. Svetainėje Pardavėjo iniciatyva gali būti vykdomos įvairios akcijos.
15.2. Svetainėje gali būti pateikiami populiariausių, dažniausiai perkamų ar išskirtinių prekių sąrašai, taip išskiriant jas iš viso asortimento. Pardavėjas pasilieka teisę esant reikalui ir remdamasis realia situacija keisti šiuos sąrašus.
16. Informacijos perdavimas
16.1. Pardavėjas įvairius pranešimus, susijusius su užsakymo gamyba, pristatymu, keitimu ar grąžinimu Pirkėjui siunčia Užsakovo nurodytais kontaktais.
16.2. Pirkėjas įvairius su prekių užsakymu, pristatymu ar grąžinimu susijusius klausimus, taip pat norėdamas pateikti pasiūlymus Pardavėjui siunčia nurodytais kontaktais (Pardavėjo kontaktai pateikiami Svetainės „Kontaktų“ puslapyje).
17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Šių Taisyklių turinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
17.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
17.3. Nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių vykdymo, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami derybų būdu. Neradus abi šalis tenkinančio kompromiso, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.